vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

KHS med nytt samarbeidsstyre

Samarbeidsstyret for Kommunehelsesamarbeidet har fått nye representanter, som skal lede samarbeidet videre i 2016. Det nye Samarbeidsstyret fastsetter strategi og handlingsplan for 2016 den 30. november 2015.

Følgende representanter leder det nye Samarbeidsstyret i kommunehelsesamarbeidet:

Eva Milde, kommunaldirektør Drammen kommune, leder samarbeidet.
Representerer kommunene Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Hurum, Røyken, Nedre Eiker

Cecilie P. Øyen, helse- og omsorgssjef Jevnaker kommune, nestleder.
Representerer kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike

Kristin Nilsen, kommunalsjef Bærum kommune. Representerer Bærum kommune.

Aud Hansen, kommunaldirektør Asker kommune. Representerer Asker kommune

Nanna Nordhagen, kommunalsjef Modum kommune.
Representerer kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad.

Helen Cuenoed, kommunalsjef Flesberg kommune.
Representerer kommunene Flesberg, Kongsberg, Øvre Eiker, Rollag og Nore- og Uvdal.

Øystein Lappegård, samhandlingssjef Hallingdal.
Representerer Nes, Flå, Gol, Hol, Ål og Hemsedal.