vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Nettverkssamling Brukerstyrt personlig assistanse 11. januar

Vestregionen inviterer til nettverkssamling om Brukerstyrt Personlig Assistanse 11. januar.

Samlingen holdes i Asker, på Kunnskapssenteret kl. 10-13.

Vel Møtt!