vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Prosjekt - Gode patienforløp – Rett behandling til rett tid på rett sted

Prosjektet Gode Patientførløp gir viktig og nyttig informasjon om patienter og deres behov for oppfølging i kommunen.

Prosjektet har kartlagt patienter utskrevet fra Drammen og Kongsberg sykehus, som skal følges videre i kommunene.  Nedre Eiker , Øvre Eiker og Kongsberg deltar for å synliggjøre utfordringene når ansvaret for patienten går fra Sykehuset til Kommunen. Målet er å unngå unødvendige reinnleggelser, og hjelpe patienten i kommunen istedenfor på sykehuset når det er mulig.  Dette er intensjonen med Samhandlingreformen.