vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

150 ledere og fagfolk - Lansering av Elektronisk samhandling

Elektroniske meldinger har nå blitt brukt mellom sykehus og kommuner cirka en måned og erfaringene ble oppsummert og diskutert i Kongsbergsregionen og i Ringeriksregionen.

150 Ledere og fagfolk fra Vestre viken og kommunene kom sammen for å oppsummere erfaringene så lang. Det ble også gitt informasjon om prosjektet, som ledes av Vestregionens prosjektleder Ragnar Husum. 

Sykehus og Kommuner fikk anledning å gjennomgå rutiner og dele med seg av erfaringer. Noen missforståelser ble rettet opp. Det meldes om positive erfaringer fra begge seminarene.