vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Ansettelse av Turnusleger - Kvalitetssikret og Effektivisert!

Nå har våre 26 kommuner og Vestre Viken HF effektivisert og kvalitetssikret sitt arbeide med ansettelse av Turnusleger for regionen.

Den nye ordningen innebærer at turnusordningen for leger er søknadsbasert.  Turnuslegen søker på turnusstillingen og ansettes i henhold til ordinær ansettelsesprosess som i arbeidslivet for øvrig. Stillinger lyses ut i Helsedirektoratets turnusportal, mens tilsetting skjer lokalt etter arbeidslivets regler. Tidligere har fordeling av turnusleger foregått via loddtrekkning og uten profesjonell søknadsprosess. Nå er prosessen formalisert og kommunene er involvert i innstilling til kommunepraksis.

Vestre Viken velger ut søkere ut i fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

  • Faglige kvalifikasjoner
  • Kjennskap til norsk helsevesen
  • Dokumentert god kunnskap om norsk språk skriftlig og muntlig
  • Personlig egnethet
  • Erfaring fra lønnet arbeid som lege (evt. med lisens)
  • Relevant arbeidserfaring fra helsetjenestene
  • Lokal tilhørighet

Turnuslegene arbeider 12 mnd på sykehus og 6 mnd i kommunen. 

Kommunehelsesamarbeidet har opprettet et felles Fordelingsutvalg med ansvar for ansettelse av Turnusleger til alla de 26 kommunenes sykehus.