vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Klage og forbedringsforslag via Internett

Vestre Viken helseforetak jobber med å få på plass en mulighet for pasienter, pårørende, kommuner og samarbeidspartnere til å klage og komme med forbedringsforslag. Dette vil være en del av foretakets avvikssystem.

Overordnet samarbeidsavtale forplikter foretaket og kommunene å etablere et system for melding og oppfølging av avvik. Målsettingen var å ha et avvikssystem klart våren 2013, men det har vært utfordringer knyttet til personvern med hensyn til sensitive data. Det forventes at klagemodulen vil være operativ i løpet av høsten 2013.

De enkelte sykehusene har laget rutiner for avvik sammen med kommunene i sitt nedslagsfelt og vil følge dem inntil videre.

Skriftlige henvendelser til helseforetaket (klager mv.) rettes til:
Vestre Viken
3004 Drammen