vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Et glitrende eksempel på at mennesker med psykiske plages støttes "tilbake til samfunnet"

Vestregionen har besøkt et kommunalt psykiatrisk lavterskeltilbud der intensjonen i samhandlingsreformen følges: høy grad av brukermedvirkning, samarbeid og forebygging.

Vestregionen har nylig vært på besøk til "Huset" i Larvik. Dette er et aktivitets- og kompetansesenter innen psykisk helse. Her kan mennesker i alle aldre og som sliter med ulike former for psykiske forstyrrelser komme. De trenger ingen henvisning fra lege eller NAV. "Husets" grunnverdier bygger på brukermedvirkning og empowerment. Det er 5 ansatte ved virksomheten. De har som oppgave å legge til rette for at brukerne øker sin egen evne til å ta vare på seg selv og opplevelse av mestring. Tiltakene er bl.annet individuelle samtaler, selvhjelpsgrupper, ulike kursprogram og arbeidstrening."Husets" målsetting er å hjelpe mennesker "tilbake til samfunnet". Det er til enhver tid ca. 120 som benytter seg av tilbudet. 

"Huset" har utviklet en brukerstyrt SOS tjeneste. Dette er en medmenneskelig tjeneste gitt av personer som selv har hatt erfaring med psykiske lidelser. Tjenesten er åpen hele døgnet, og foregår via telefon eller hjemmebesøk. Det er alltid 2 personer på vakt, og de samarbeider godt med det øvrige helseapparatet. Ledelsen forteller oss at dette er en tjeneste som fungerer meget godt og som er tenkt videreført.

De ansatte har forstått intensjonen i samhandlingsreformen og ny folkehelselov som ber kommunene å iverksette forebyggende tiltak. De har sammen med Rådet for psykisk helse utviklet et forebyggende undervisningsprogram. Undervisningen tibys alle elever i tredje klasse på barneskolen. Temaene er hverdagslykke og hva hver enkelt av oss kan gjøre for oss selv og andre for å få en best mulig hverdag. Til nå har de ansatte ved "Huset" vært ute og undervist i mange barneskoler i Larvik.

Les mere på deres hjemmeside husetlarvik.no