vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet publiserte 1.juli 2013 rundskriv 1-3/2013-spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse-og omsorgstjenesten.Rundskrivet har som formål å gi en nærmere avklaring av innholdet i veiledningsplikten og gi eksempler på hvordan veiledningsplikten kan oppfylles på enkelte områder.

Rundskrivet er en avklaring av gjeldende regelverk og innfører ingen nye rettigheter eller plikter for spesialisthelsetjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Les mere her