vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Endelig - Fornyelse av styringsdata

Helsedirektoratet har nå publisert ny visning for statistikk over kommunenes bruk av somatiske sykehustjenester. Visningen baserer seg på aktivitetsdata fra sykehus rapportert til Norsk pasientregister.

I ny publisering er det to visninger:

-Hovedtall

Gir status for siste tertial  over et valgt område sammenlignet med tall for Norge. Du kan velge mellom kommune, helseregion, bydeler i Oslo, og grupperte størrelser av kommuner(innbyggertall). Søk opp område ved å skrive inn navnet på området eller kommunenummeret.

 

-Lag figurer og tabeller med alle data

Her kan du lage egne rapporter der du blant annet har mulighet til å:

se alle indikatorer (f.eks. pasienter, liggedager, DRG-poeng)

se flere tidsperioder, tertial/år (fra og med 2010)

se flere valgte geografiske områder samtidig                   

eksportere tabeller/diagrammer til andre format, f.eks. Excel, PDF

 

 

Se her: http://www.helsedirektoratet.no/finansiering/okonomiske-virkemidler-i-samhandlingsreformen/styringsdata-for-kommuner/Sider/styringsdata-kmf-somatiske-sykehus.aspx