vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Styrking av lærings- og mestringstilbudet-et felles ansvar

Vestre Viken og samarbeidende kommuner inviterer til konferanse 4. juni 2013 hvor opplæring til pasienter og pårørende står i fokus.Konferansen holdes på Sundvolden Hotell i Hole kommune.