vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Formålet med samlingen var å dele erfaringer, gi hverandre inspirasjon og knytte funksjonelle nettverk.

Kommunehelsesamarbeidet i Vestregionen arrangerte 10. juni en samling for folkehelsekoordinatorer. Representanter fra 11 kommuner møttes på NaKuHel i Asker.

Rammen for samlingen var lagt til idylliske Semsvannet. Vi fikk en omvisning på NaKuHel-senteret og ble innviet i hvordan de integrerer natur, kultur og helse. Leder for Vitensenteret presenteret planenen for et nasjonalt Vitensenter, et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører bl.annet Asker kommune, Turistforeningen og NaKuHel. Bærum og Asker kommune presenteret erfaringene med å integrere folkehelse i kommunale planverk. Lier kommune la fram et nylig utviklet verktøy som skal brukes til å kartlegge status folkehelsetiltak i alle virksomhetene i kommunen. Modum kommune presenterte prosjekt Rask psykisk helsehjelp, et samarbeid mellom Modum Bad og Modum kommune. Alle 11 kommunene gav en kort presentasjon over status folkehelsearbeid i sin kommune. Bærum kommune hadde et innlegg om kultur sett i et folkehelseperspektiv. Akershus Fylkeskommune var reprrsentert ved folkehelserådgiver Monica Fleisje som redgjorde for fylkeskommunens rolle. Kort oppsummert er erfaringene at mange kommuner er i starten med å forankre sitt  folkehelsearbeidet politisk og administrativt. Noen kommuner har kommet lengre og er godt igang med å anlysere folkehelsedata som senrere skal danne grunnlag for tiltak og prosjekter. Erfaringene fra samlingen viser at folkehelsekoordinatorer har nytte av å treffe hverandre, bli inspirert, lære av andre og danne funksjonelle nettverk. Kommunehelsesamarbeidet vil nå i samarbeid med fylkeskommunene legge planer for videre samlinger.

Foredrag på konferansen:

Folkehelse i plan ved Ragner Sand Fuglum, direktør for kultur og teknikk, Asker kommune og Bærum kommune ved folkehelsekoordinator Merete Huseby /resources/helse/Folkehelse-Vestregionen-Fuglum.ppt    /resources/helse/Folkehelsearbeidet_Asker_100613.ppt

Kultur i strategisk folkehelsearbeid, ved Krisin Bjelke, Bærum kommune  /resources/helse/Kultur_i_strategisk_folkehelsearbeid.ppt

Folkehelsearbeidet i Akershus Fylkeskommune ved Monica Fleisje/resources/helse/Akershus_fylkeskommune.pptx

Kartleggingsverktøy, Lier kommune ved folkehelsekoordinator Live Brekke/resources/helse/Folkehelse_arbeid_i_Lier-kartleggingsverktoy.pptx

Rask psykisk helsehjelp ved Kristin T. Lærum, Prosjektleder. Referat legges ut senere