vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Konferanse - Bruk av Styringsdata for Helseledere i kommunehelsesamarbeidet

22-23 april arrangerte Vestregionen kurs i styringsdata på Lampeland hotell i Flesberg kommune.

Blant våre 26 kommuner i kommunehelsesamarbeidet viser det seg å være et stort behov for å tilegne seg grunnkunnskap inne styringsdata og hvordan bruke dette i egen kommune. Dette er bakgrunnen for at Vestregionen arrangerer et seminar bygget på samme "lest" som KS sine styringskurs. Målgruppen er : rådmenn, ledere innen helse- og omsorg, kommunalsjefer, økonomisjefer,kommuneleger og fagledere. Vi har også invitert samahandlingssjefer i Vestre Viken helseforetak.Det er ønskelig at det kommer minimum 3 deltakere fra hver kommune, spesielt rådmenn, ledere innen helse- og sosial og økonomi. Dere vil få det samme kunnskapsgrunnlaget og kan muligens lettere samarbeide om analyser og tiltak i egen kommune i tiden fremover. 

Målsetting dag 1: Skal gi deltakerne innsikt i styringsdata og vite hvordan de kan bruke kunnskapen til å utvikle egne strategier i sin kommune. Dagen skal gi inspirasjon til å iverksette og handle i tråd med reformens intensjoner om økt fokus på forebyggende arbeid og på sikt en reduksjon i helseutgiftene.

Målsetting dag 2: Skal gi en utdypning i styringsdata og vise hvordan deltakerne selv kan plukke ut data og sette sammen rapporter.Vi vil jobbe sammen i Work-shops på egne PC;er, der kompetente analyseeksperter vil bistå oss. Vi avslutter dagen med å danne nettverk blant deltakerne. Eksempler på temaer vi vil komme inn på er bl.a : informasjon om de ulike styringsdataene og hvor de finnes, hva er kommunens handlingsrom, hvilken strategi og valg foretas for å redusere antall liggedøgn/forbruk av DRG?

Påmelding sendes til kari@vestregionen.no  innen 12. april. Oppgi om du ønsker å delta begge dager og overnatting. Vi har reservert 50 plasser , ( til nå påmeldt 42). 

Med hilsen

Gunn Heidi Wallenius

Prosjektleder, kommunehelsesamarbeidet