vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Folkehelsekoordinatorer i kommuner tilsluttet kommunehelsesamarbeidet i Vestregionen ønsker samarbeidsarenaer

Kommunehelsesamarbeidet arrangerer første samling for folkehelsekoordinatorer (og andre som koordinerer dette i egen kommune) 10.juni 2013,på NaKuHel senteret i Asker.

Konferansen har som mål å samle pådriverne ute i kommunene som hver dag jobber med å koordinere og planlegge for mere helsefremmede samfunn for alle. Vi vil legge til rette for erfaringsutveksling, kreativ nytenkning , etablering av funksjonelle nettverk og velge ut pilotprosjekter. Påmelding sendes kari@vestregionen.no    mobil 41600524 innen 30.mai 2013. Program