vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Dialogseminar for ansatte som har deltatt i piloten for meldingsutveksling

Den 10. april møttes de ansatte fra pilotavdelingene på Drammen og Bærum sykehus og ansatte fra Asker kommune og Drammen kommune til dialogseminar på Rica Park Hotel Drammen.

Formålet med seminaret var å utveksle erfaringer på hvordan den elektroniske samhandlingen hadde fungert, og sammen komme med forslag til hvordan rutinene kunne forbedres. Deltakerne ble organisert i grupper hvor fastlagte tema ble diskutert. Konklusjonene fra gruppene ble lagt frem for plenum og skal brukes videre som innspill i arbeidet med å revidere avtalen om inn- og utskriving av pasienter - somatikk.

 

Tilbakemeldingene fra dagen var entydig positive, og det planlegges tilsvarende samlinger i forbindelse med at de resterende kommunene rundt Drammen sykehus skal begynne å sende og motta meldinger med helseforetaket. Les mer om dette på sidene for meldingsutbredelse.