vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Kom med innspill på hvordan den nasjonale helseportalen skal være

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen som Helsedirektoratet nå utvikler for alle landets innbyggere. Her skal man kunne få informasjon om sykdommer, oversikt over resepter, og om ikke så lenge skal man kunne bestille og avbestille legetimer på denne siden også. Du kan påvirke denne utviklingen!

Helsenorge.no er under utvikling, og Helsedirektoratet ønsker innspill og dialog med innbyggerne om hvordan siden bør utformes, og hvilke tjenester det bør være mulig å få på denne siden. De mer langsiktige planene er foreløpig:

- egne opplysninger i kjernejournal (se mer informasjon her

- bestille/endre time på sykehus og poliklinikk

- mulighet for innsyn i egen journal

 

Helsedirektoratet har opprettet en egen portal, http://www.helsenorgebeta.net For å få til en god dialog rundt den videre utviklingen. Du trenger ikke å være teknisk interessert for å delta her. Alle som er opptatt av helse og helseinformasjon kan være med å bidra i diskusjonen.