vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Veien mot nullslippstransport i en klimaklok kommune

Tema er nullutslippstransport og næringsutvikling. Se og prøvekjør en hydrogenbil! Møt opp i Bærum rådhus kl. 08.00.

Problemstillinger som vil bli belyst er:
- Hydrogen som et viktig nullutslippsdrivstoff - i Bærum og Norge
- Hydrogenstasjonen på Kjørbo
- Hydrogenstrategi for Oslo og Akershus
- Støtteordninger

Sted:  Bærum rådhus, formannskapssalen

Tid:     4. november kl. 08.00 - 11.00

Møtet er arrangert av Smart City Bærum, Akershus fylkeskommune, Asplan viak og UnoX hydrogen

Mer info og påmelding: www.smartcitybaerum.net