vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Frokostmøte 23.januar: Elektriske delesykler mellom Bærum - Kongsberg?

En overgang til mer effektiv og klimavennlig transport er avhengig av smarte løsninger. Kan elektriske delesykler bidra til at flere kan velge bort privatbilen?

Et nettverk av elektriske "bysykler" som forgreiner seg ut fra kollektivknutepunktene i aksen Kongsberg - Bærum er under planlegging. Etter å ha prøvd ut ulike typer elektriske delesykler i 2016, kan vi nå ta prosjektet et skritt videre. Vil du være med å gi innspill til hvordan strategien bør utformes?

Møt opp mandag den 23. januar klokka 08.00 - 10.00

Sted: Rekord bar, Tollbugata 4 i Drammen

Mer informasjon om møtet finner du her