vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktuelt

Delta i utviklingen av Helsenorge.no

12. november 2013
Helsenorge.no er den offentlige helseportalen som Helsedirektoratet nå utvikler for alle landets innbyggere. Her skal man kunne få informasjon om sykdommer, oversikt over resepter, og om ikke så lenge skal man kunne bestille og avbestille legetimer på denne siden også. Du kan påvirke denne utviklingen!

Øvre Eiker inviterer til utvikling

09. oktober 2013
4 November blir det inspirasjonskonferanse om utvikling av Øvre Eiker kommune. Øvre Eikers visjon er "Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker. Inbyggerinvolvering og frivillighet samt kommunens rolle i dette er viktige tema som blir satt på agendaen. Vestregionens kommuner samarbeider regional utvikling blant annet med kultur som en driver. Utvikling av kulturnæringene er et viktig satsingsområde for Øver Eiker.

Konferanse om skamlidelser - folkehelseutfordring?

27. september 2013
En spennende konferanse arrangert av Kildehuset ved Modum Bad om tidlig intervensjon og forebygging på Litteraturhuset 27. september 2013. H.K.H. Kronprins Haakon vil være tilstede ved åpningen av konferansen.

Samarbeidsplattform for Vestregionen

03. september 2013
Regional utvikling, helse og kultur blir prioriterte innsatsområder for Vestregionen fra og med 2015. Nye fokusområder er folkehelse samt kompetanse- og arbeidskraftsbehov. Samhandlingsreformen og areal og transport vil fortsatt være aktuelle områder for samarbeidet.