vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Kultur som samarbeidsplatform

Vestregionens kommuner har lenge samarbeidet om kultur. Ved ulike prosjekter og arrangement løftes det regionale særpreget frem og kulturen synliggjøres. 

Kunst rett vest

Kunst rett vest´s 10 års jubileum i 2016 er avsluttet. Svelvik har tatt over stafettpinnen som vertskommune i 2017.
Les mer

IKON - Plassen forteller

Prosjektets målsetning var å løfte frem små plasser i Vestregionen og utvikle kunnskapsbaserte opplevelser. Prosjektet ble gjennomført 2009 - 2012
Les mer