vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Postliste

Offentlig journal - postlister - Inneholder inn- og utgående post for Vestregionen. Listen oppdateres ukentlig.
Dokumenttype Avsender / Mottaker Tittel Dato Innhold
Inngående epost Tess as Invitasjon til konferansen Kraftsats 12.2.2016 19.01.2016 Invitasjon
Inngående brev Akershus fylkeskommune

Høringsinvitasjon Regional plan for masseforvaltning

15.02.2016

Høringsbrev
Forslag
Instanser

Inngående epost

Water Valley Orientering om vedtekter etc. 16.02.2016

Oversendelsesbrev
Vedtekter
Strategi
Innmeldingskjema

Utgående post Vestregionens BPA-leverandører Vestregionens presiseringer av kostnadsdekning og reiser i hht kontrakt 21.04.2016 Brevet