vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Generalforsamling og nytt lederskap i Vestregionen

Generalforsamling for 2016 ble avholdt på Elvebakken gård i Lier. Øvre Eiker ble avtakket som leder av Vestregionen og Bærum ble ønsket velkommen som ny leder av Samarbeidsalliansen.

Lisbeth Hammer Krogh fokuserte på det å dele erfaringer og kunnskap i nettverket og trakk frem to av sine prosjekter som interessante for hele Vestregionen:

Smart City Bærum 

Klimaklok kommune

alt