vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Møteplan

08. desember - Styringsgruppemøte

Vestregionens ordførere har Styringsgruppemøte kl 10.00 - 14.00
Møtet finner sted i Norefjellhytta, Norefjell Alpingrend, 3536 Noresund
Direktør Marius Larsen, Norefjell SKisenter orienterer om "Nordefjell fra 1952 - 1925"


Møtedokumenter:
Innkalling til møte 08.12.2016
Referat fra styringsgruppens møte 29.09.2016
Referat fra rådmannsgruppens møte 24.11.2016
Protokoll Markarådets møte 27.09.2016
Sak 35_2016 Budsjett 2017
Sak 36_2016 Handlingsplan 2017
Sak 36_2016 Vestregionens samarbeidsplattform vedtatt 2014
Sak 39e_2016 Elektriske delesykler
Referat fra styringsgruppens møte 08.12.2016
 

Vel møtt!